• Zgłoś projekt
  • Zostań Aniołem Biznesu
  • Szkolenia
  • Centrum Wiedzy
  • e-Learning

Aktualności

Oferta pracy w ŁARR S.A. - Aktualnosci - Szukasz Inwestycji lub Inwestora? - Sieć Aniołów Biznesu
/AKTUALNOŚCI

MATERIAŁY AUDIO/VIDEO:

2017-07-11
Oferta pracy w ŁARR S.A.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmującą się wspieraniem rozwoju regionalnego.&nbsp;<div><br></div><div>Obecnie, poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/Menedżerw Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora PublicznegoMiejsce pracy: Łódź Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności), sporządzanie dokumentacji rozliczających projekty współfinansowane ze środków unijnych, doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz realizacji projektu, bieżący kontakt z Klientami w ramach prowadzonych działań (zarządzanie projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo). Wymagania:- wykształcenie wyższe,- doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów miękkich, inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych,- doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych,- udokumentowane sukcesy w zakresie pozyskania środków unijnych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów publicznych (kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, referencje, inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powierzonych zadań),- BIEGŁA znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020,- biegła obsługa komputera,- łatwość i przejrzystość w wyrażaniu myśli na piśmie,- umiejętność równoległego prowadzenia wielu zadań,- samodzielność, sumienność, zaangażowanie,- umiejętność pracy pod presją czasu,- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany,- wysoka motywacja do pracy,- prawo jazdy kat. B. Dodatkowe atuty:- znajomość języka angielskiego,- umiejętność sporządzania analiz finansowych,- doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Oferujemy:- stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) na atrakcyjnych warunkach w wymiarze pełnego etatu,- udział w ciekawych i ambitnych projektach o zróżnicowanej tematyce,- możliwości rozwoju oraz zdobywania bogatego doświadczenia,- pracę w młodym i ambitnym zespole. Sposób aplikacji:- Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym):- osobiście w Sekretariacie ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, Willa- lub przesyłać drogą elektroniczną na adres i_witaszek@larr.lodz.pl do dnia 17 lipca 2017r. z dopiskiem „ praca ŁARR” w tytule wiadomości Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Wysłanych aplikacji nie zwracamy. W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”. </div>
ŁARR
Kapitał na inwestycje. Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego