• Zgłoś projekt
  • Zostań Aniołem Biznesu
  • Szkolenia
  • Centrum Wiedzy
  • e-Learning

Kontakt

Kontakt

Karol Gloc
Menedżer Gildii

e-mail: k_gloc@larr.lodz.pl
nr tel. 42 20 89 234

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

ŁARR
Kapitał na inwestycje. Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego